Majlis Angkat Sumpah dan Mesyuarat Penuh Bulan Mac 16